جلسه نظارت بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی یارانه دار،چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

جلسه نظارت بر نحوه توزيع، كودهاي شيميايي يارانه دار با حضور جانشین رئیس سازمان ورئیس پایش استان، تعزیرات حکومتی استان، معاون بهبود تولیدات گیاهی ،مرکز تحقیقات کشاورزی ،بازرسی سازمان ،نماینده سازمان صمت ،مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان وسایر اعضا در سالن جلسات شهدای سازمان برگزار شد.

نحوه صدور حواله و توزیع کود ،چگونگی نظارت بر کارگزاری های و نحوه اجرای دستورالعمل کود ارسالی از دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مهمترین موارد بحث این جلسه بود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در این جلسه از افزایش نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه ای در استان خبر داد و تاکید کرد این نظارت‌ها برای کنترل بهینه توزیع، بین; کشاورزان می باشد.

حمیدرضا دانش افزود :توزیع کود یارانه‌ای تنها از طریق کارگزاری‌ها مجاز بوده و با افرادی که این کودها را در بازار آزاد بفروش برسانند برخورد جدی خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید