تامین کود ازته

تاکنون مشکلی در تامین کود ازته برای کشت محصولات اساسی استان وجود نداشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،   از ابتدای سال جاری تاکنون مشکلی در تامین کودازته  برای کشت  محصولات اساسی این استان وجود نداشت  وجود وی تصریح کرد: این کود  به انداز ه نیاز کشاورزان تامین شده است  هزار جریبی با اشاره به آمار تامین بیش از50 هزارتن کود ازته(43 درصد از برنامه ابلاغی سالیانه) از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد که در مقایسه با سال گذشته که بیش از 47 هزارتن بوده ، رشد داشته اشت ضمنا درخصوص قیمت فروش کود اوره و نیترات آمونیوم سولفات نیز اعلام کرد: قیمت فروش این محصول در کیسه های 50 کیلوگرمی 545000 ریال  و قیمت  کود نیترات آمونیوم  سولفات  در کیسه های 0 5 کیلوگرمی 1200000می باشد.  وی تصریح کرد: امروزه  در عرصه تولید، کارشناسان فنی و بازرگانی این شرکت ارتباط نزدیک تری با کشاورزان پیدا می کنند تا مستندات ارسالی کود های توزیعی به کشاورزان با  سیستم هوشمند نهاده های کشاورزی مطابقت داشته باشد با تماس حضوری  و یا تلفنی  با کشاورزان توزیع کود شیمیایی را پایش و راست آزمایی می کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید