تامبن و ارسال مقدار 74 تن کود اوره به شهرستان تکاب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی  از بارگیری و حمل مقدار 74 تن کود اوره در بیست روزه اول مرداد ماه سال جاری به شهرستان تکاب خبر داد :

وی با اعلام این خبر افزود ، این کودها به محض تخلیه در انبار کارگزاران با هماهنگی مدیریت کشاورزی شهرستان مذبور در اختیار کشاورزان منطقه قرار خواهد گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید