پایش کودهای شیمیایی یارانه دار در شهرستان پیرانشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان پیرانشهر  خبر داد.

وی با اعلام این مطلب افزود: به منظور پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی ، مهندس منصوری نماینده بازرسی و نظارت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان مربوطه روز پنجشنبه بیست و سوم مرداد ماه سال جاری  با حضور در شهرستان پیرانشهر از مراکز خدمات و انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

وی خاطرنشان کرد : تلاش بر این است که با نظارت دقیق و پایش کارگزاریها  بصورت مستمر ، کودهای توزیعی به دست مصرف کنندگان واقعی برسد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید