روند توزیع کود در شهرستان فیروزآباد در چهارماهه اخیر

براساس گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از1000 تن کود اوره کشاورزی در شهرستان فیروزآباد در 4 ماهه نخست سال جاری از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید