نمونه گیری خاک

50 مورد نمونه آب وخاک در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید  هزار  جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان ، در راستای اهداف باشگاه کشاورزان و ترغیب کشاورزان و باغداران عزیز استان گلستان برای مصرف بهینه و مناسب کود از ابتدای  سال جاری  50  مورد نمونه آب وخاک به  باشگاه  کشاورزان این شرکت تحویل گردیده است:هزار جریبی گفت: خدمات ما در حوزه کشاورزی پایدار است و این مستلزم توجه به دو منبع آب و خاک است که اگر توجه اصولی به این دو منبع انجام نشود خسارت جبران ناپذیری بدست خواهیم آورد.وی تصریح کرد: با توجه به شرایط آسان مانند محدودیت اقلیمی، منابع آب و خاک و تنش های ناشی از شوری و خشکی، افزایش سطح کشت مقدور نیست و همه توان تولید در واحد سطح باید وجود داشته باشد تا حرفی برای گفتن داشته باشیم.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطر نشان  کرد: جایگاه نهادی کود در اینجا اهمیت پیدا می کند و در کشاورزی پایدار ناچار به مصرف کود هستیم.این مقام مسئول افزود : کشاورز سالهای سال از زمین استفاده کرده ولی به خاک توجه نداشته است. وی  بیان داشت : فقط مصرف کود مهم نیست، کشاورز باید بداند چه میزان کود مصرف کند و در چه زمانی این کود باید در اختیار گیاه قرار گیرد. وی  همچنین  آزمون و اب و خاک رابرای کشاورزان حائیز اهمیت  دانست و بستر آن در باشگاه کشاورزان این شرکت فراهم است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید