تهیه و تامین 1200تن کود اوره در شهرستان کاشان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش و هماهنگی های به عمل آمده توسط همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان درپنج ماهه سال 99 توانسته ایم 1200تن کود اوره جهت مصرف بهره برداران بخش کشاورزی دراستان اصفهان شهرستان کاشان را توزیع نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید