پایش کودهای شیمیایی یارانه دار در شهرستان تکاب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان تکاب خبر داد.

وی با اعلام این مطلب افزود: به منظور پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی ،  روز شنبه اول شهریور  ماه سال جاری  با حضور در شهرستان تکاب از مراکز خدمات و انبار اتحادیه تعاونی  این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید