پایش کودهای شیمیایی یارانه دار در شهرستان سردشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از پایش کودهای شیمیایی در شهرستان سردشت خبر داد.

وی با اعلام این مطلب افزود: به منظور پایش و نظارت منظم و مستمر بر نحوه توزیع کودهای شیمیایی در سطح استان آذربایجان غربی ، شنبه اول شهریور ماه سال جاری  با حضور در شهرستان سردشت از  انبار کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی بخش خصوصی و تعاونی این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید