برگزاری مجمع عمومی سال 98 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی؛ امروز صبح یکشنبه دوم شهریور 1399 مجمع عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور اعضای مجمع این شرکت، نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی، سازمان خصوصی سازی، همچنین آقای دکتر وفابخش معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت برگزار شد.

در این جلسه که مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و معاونین و تعدادی از مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی حضور داشتند، آقای مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت به بیان آمار فعالیت شرکت در حوزه های تامین، تدارک و توزیع انواع کود های کشاورزی با مقدار حدود دو میلیون و چهار صد هزار تن و بطور ویژه کود اوره با مقدار حدود یک میلیون و هفتصد هزار تن، عملیات سخت و پیچیده  لجستیک تامین کود اوره از شرکتهای پتروشیمی داخلی، توزیع سایر انواع کودها، انواع سموم دفع آفات نباتی تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک، تامین و توزیع انواع بذور مختلف طبق برنام های ابلاغی وزارت متبوع حدود پنج هزار تن، توزیع کودهای غیر یارانه ای که توسط تولید کنندگان داخلی تامین و پیرو تفاهمنامه ای از طریق شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی به فروش میرسد، برگزاری هزاران نفرساعت دورهای آموزشی و ترویجی برای کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی، رگزاری 49 همایش معرفی محصولات کودی شرکت در استانهای سراسر کشور، حضور در 16 نمایشگاه تخصصی کشاورزی در استان های سراسر کشور و بسیاری فعالیتهای شاخص شرکت در سال 98 بعنوان پرداخته و این آمار را در قیاس با سالهای گذشته افزایشی اعلام کردند. در گزارش مجمع این شرکت آمده است که اینک شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی تفاهمنامه ای با 76 شرکت داخلی تولیدکننده کودهای کشاورزی 400 برند محصول کود را در 55 دسته کودی وارد شبکه گسترده توزیع نهاده های کشاورزی خود نموده است.

پس از بیان این گزارش تفصیلی در مدت محدود جلسه، توسط مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، در بخش دوم جلسه اعضای مجمع، سوالاتی را در خصوص بخشهایی از گزارش مطرح کردند که با توضیحات ارائه شده از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در خصوص موارد مطروحه، پاسخ لازم را دریافت داشته و از عملکرد شرکت تقدیر نمودند. آقای مهندس علی سیف تبار مدیر کل دفاتر شرکتها و آماده سازی بنگاه های سازمان خصوصی سازی، ضمن برشمردن نکانی در خصوص جزئیات فعالیتهای شرکت و تقدیر و تشکر از تلاش شرکت در دوران تحریمهای ظالمانه برای تداوم خدمت به بخش کشاورزی و اهمیت بسیار این موضوع، در خصوص تداوم فعالیت شرکت در چارچوب مقررات سازمان خصوصی سازی راهکارهایی ارائه کردند. آقای مهندس هاشمی نماینده وزارت اقتصاد و دارائی، با طرح سوالاتی در خصوص چارچوبهای فعالیتهای مالی شرکت، ضمن ابراز رضایت از گزارش شرکت در مجمع، راهکارهای مفیدی برای ارتقای مالی فعالیتهای شرکت ارائه دادند. آقای مهندس رامین عرفانیان مشاور وزیر جهاد کشاورزی و رئیس گروه امور مجامع و شرکتهای وزارت جهاد کشاورزی ضمن تقدیر از مدیریت عالی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بویژه در زمینه تامین کودهای کشاورزی، از اعضای مجمع درخواست کردند در بررسی گزارش ارائه شده توسط این شرکت در مجمع، این موضوع را در نظر بگیرند که این حجم از فعالیتها تحت چه شرایط سخت و پیچیده ای انجام شده و حتی نسبت به سنوات گذشته در اغلب شاخصها رشد چشمگیری داشته است.

در بخش پایانی جلسه آقای دکتر وفابخش معاون وزیر در امور زراعت، از عملکرد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بویژه در حوزه تأمین کودهای کشاورزی در شرایط تحریمهای ظالمانه بعنوان یک نمونه مدیریتی یاد کرده و از مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و مدیران و کارکنان شرکت در ستاد و مدیریتهای استانی تقدیر و تشکر کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید