خبر بازدید از انبارهای کارگزاران در استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی:

به منظور کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کودهای کشاورزی به خصوص کود اوره در سطح شهرستانهای استان خراسان جنوبی، در تاریخ 1/7/97 کارشناس این شرکت به همراه گروه نظارت سازمان جهاد کشاورزی استان از کارگزاران توزیع کود شیمیایی تحت پوشش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستانهای سرایان و فردوس بازدید به عمل آوردند.

لازم به ذکر است بر اساس برنامه ریزی و هماهنگی های انجام شده برنامه بازدیدهای مستمر و میدانی کارگروه نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی استان هر هفته ( 2 روز در هفته ) انجام می شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید