تامبن و ارسال مقدار 100 تن کود اوره به شهرستان سردشت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

  آقای مهندس قربانی از تامین و ارسال مقدار 100 تن کود اوره به شهرستان سردشت در جریان مرداد   ماه سال جاری خبر داد .

وی با اعلام این خبر افزود کودهای ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این  شهرستان ارسال شده و کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریتهای کشاورزی منطقه نسبت به توزیع کودهای فوق اقدام خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید