تامبن و ارسال مقدار 228 تن کود اوره به شهرستان نقده

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس قربانی از تامین و ارسال مقدار 228 تن کود اوره به شهرستان نقده در جریان مرداد   ماه سال جاری خبر داد

وی با اعلام این خبر افزود کودهای ارسال شده با هماهنگی معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی به این شهرستان ارسال شده و کارگزاران توزیع کودهای شیمیایی با هماهنگی مدیریت های کشاورزی منطقه نسبت به توزیع کودهای فوق اقدام خواهند نمود .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید