بازدید از مرکز شهر دهدشت از توابع شهرستان کهگیلویه

آموزش سامانه هوشمند و تاکید بر ثبت حواله ها و رسید بارنامه ها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد

کارشناسان واحد بازرگانی شعبه ضمن بازدید از مزرکز خدمات ترویج دهدشت نحوه کار با سامانه هوشمند را توضیح و بر نظارت مراکز خدمات جهت  ثبت حواله ها و رسید بارنامه کارگزاران تاکید کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید