توزیع کود شیمیایی اوره مرداد ماه استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

در مردادماه سال جاری مقدار 17/764 تن کود شیمیایی اوره از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان به انبار کارگزاران این استان حمل گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید