روند توزیع کود در شهرستان جهرم استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از توزیع بیش از 900تن کود اوره کشاورزی در شهرستان جهرم در 5 ماهه نخست سال جاری و همچنین بیش از 300تن در مردادماه از طریق کارگزاران تحت پوشش این شرکت خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید