تأمین کود شیمیایی 720 هکتار باغات زغال اخته در استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ سطح باغات زغال اخته  استان قزوین 720 هکتار و با عملکرد  4 هزار و 700 کیلوگرم در هکتار است. استان قزوین رتبه اول سطح زیرکشت و تولید محصول زغال اخته را در کشور دارد. نقی زاده با بیان این مطلب افزود؛ کودهای شیمیایی جهت مصرف در باغات زغال اخته توسط عاملین توزیع نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید