علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، 85 درصد کودهای یارانه ای به نرخ سال گذشته به دست کشاورزان میرسد.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گزارش داد: علیرغم چهار برابر شدن نرخ ارز کودهای وارداتی، 85 درصد کودهای یارانه ای به نرخ سال گذشته به دست کشاورزان میرسد.

مهندس حمید رسولی عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص افزایش قیمت کودهای یارانه ای ابعاد مختلف این موضوع را تشریح نموده و اظهار داشت که برنامه ابلاغی کودهای یارانه ای در سال جاری در حدود سه میلیون تن شامل دو میلیون و چهار صد هزار تن کود اوره و 600 هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه می باشد. لازم بذکر است که مقدار دو میلیون و چهار صد هزار تن کود اوره معادل 80 در صد برنامه ابلاغی، تولید شرکتهای پتروشیمی داخلی است که همچنان با قیمت های سال قبل در اختیار کشاورزان عزیز قرار داده می شود و هیچگونه افزایش قیمتی مشمول کود اوره نمیگردد. از مقدار 600 هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه نیز مقدار 150 تا 200 هزار تن، کود سوپرفسفات ساده است که بعلت تولید داخل بودن، آن هم مشمول افزایش قیمت نخواهد شد و بدین ترتیب 85 درصد برنامه ابلاغی تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی بدون هیچگونه تغییری همچنان با قیمت سال گذشته در اختیار کشاورزان عزیز قرار خواهد گرفت.

مهندس حمید رسولی، مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی در ادامه تصریح نمود که افزایش قیمت صرفاً 400 تا 450 هزار تن معادل 15 درصد از برنامه سال جاری را شامل شده است که علت آن نیز تصمیم دولت محترم در خصوص تغییر نرخ ارز واردات نهاده های کشاورزی از جمله کودهای کشاورزی از ارز 4200 تومانی به ارز نیمائی می باشد. لذا قیمت این دسته از کودهای کشاورزی براساس همین تغییر نرخ و به همین میزان افزایش یافته است.

مهندس حمید رسولی بر این نکته تاکید نمود که وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال جهش تولید، ضمن عدم استقبال از افزایش قیمت نهاده های کشاورزی بویژه کودهای شیمیائی، از ابتدای سال جاری و پیش از ابلاغ این مصوبه گزارشهای فنی و کارشناسی متعددی را در خصوص تغییر نرخ ارز واردات کودهای های کشاورزی تهیه و برای مقامات عالی و مجامع تصمیم گیری ارسال نموده اند که با توجه به شرایط و محدودیت های ارزی کشور، تصمیم مذکور (تغییر نرخ ارز کودهای وارداتی از 4200 تومان به نیمائی) اجرائی گردید.

مهندس حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی، در پایان اظهار امیدواری نمود که با افزایش تولیدات داخلی کودهای فسفاته و پتاسه و قطع وابستگی به واردات این نهاده راهبردی، بخش کشاورزی کمترین آسیب را از نوسانات نرخ ارز دریافت نماید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید