تحلیل خشکسالی

اطلاع رسانی تحلیل خشکسالی استان به کارگزاران در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی استان گلستان ، تحلیل خشکسالی و شاخهspei در دوره  ده ساله  تا پایاتیرماه بر اساس تفام نامه این شرکت با اداره کل هواشناسی استان  علاوه بر آگاهی دادن به جامعه مخاطب کشاورزان وبهره برداران نقش موثری در تصمیم گیری در پیشگیری از بروز حوادث طبیعی ایفا می کند این امر می تواند سب کاهش خطرات و خسارت ها شود بدین منظور برای آگاهی کارگزاران  توزیع و فروش نهاده های کشاورزی  این شرکت  خط مقدم  ارتباط با کشاورزان،  در قالب  بولتن اداره کل   هواشناسی استان از طریق سامانه اتوماسیون کارگزاران و سامانه1559 باشگاه کشاورزان اطلاع رسانی  شد.وی با بیان کارشناسان تهک کشاورزی استان افزود: که در جات خشکسالی بسیار شدید تا خشکسالی شدید در بعضی از مناطق استان را فرا گرفته به گونه ای که9/26 درصد از مساحت کل استان خشکسالی بوده و7/23 درصد از  مساحت استان شرایط نرمال است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید