آزمون آب و خاک

68 مورد آزمایش آب و خاک در باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت در راستای اهداف باشگاه کشاورزان و ترغیب کشاورزان و باغداران عزیز استان گلستان برای مصرف بهینه و مناسب کود ، از ابتدای سالجاری تاکنون تعداد 68 مورد نمونه خاک از زمینهای کشاورزی و باغی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان تحویل گردیده است تا جهت انجام آنالیز خاک تحویل آزمایشگاه های طرف قرارداد گردد .پس از دریافت نتیجه آنالیز کارشناس مربوطه نتیجه آنالیز را برای کشاورز تشریح کرده و توصیه های کودی لازم را به ایشان ارائه می دهد .باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در راستای کم کردن هزینه های کشاورزان و باغداران با مصرف بهینه و به اندازه کود شیمیائی و تامین به  موقع و آسان نهاده های کشاورزی راه اندازی گردیده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید