کود شیمیایی استان همدان

تخلیه 2200 تن کود سولفات پتاسیم در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای علیرضا رنجبرضرابی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت روز جمعه و شنبه چهاردهم و پانزدهم شهریور ماه سالجاری مقدار 2200 تن کود سولفات پتاسیم فله از مبداء بندر امام (ره) در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید