توزیع 10 تن کود سولفان از طریق بخش خصوصی در نور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 10تن کود کشاورزی از نوع سولفان در شهرستان نور در 5 ماهه سال جاری از طریق بخش خصوصی خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود  سولفان تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  از طریق کارگزار توزیع تبخش خصوصی  تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان نور توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید