جلسه با مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی و سازمان تعاون روستایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

مدیران عامل اتحادیه تعاون روستایی و سازمان تعاون روستایی استان قم با توجه به تغییر قیمت کودهای فسفاته و پتاسه و بمنظور هماهنگی و برنامه ریزی درخصوص مسائل مربوط به کارگزاران، با آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر ایشان دیدار و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید