اخذ پیش فاکتور الباقی سهمیه حمل کود اوره شهریور ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

مهندس محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی از اخذ پیش فاکتور الباقی سهمیه حمل کود اوره شهریور ماه از مبداء پتروشیمی خراسان به استان های تحت پوشش به مقدار 2 هزار 611 تن، خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید