توزیع 454 تن کود اوره مجتمع بزرگ دشت ناز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  454تن کود کشاورزی ازنوع اوره در 5 ماهه سال جاری برای مجتمع بزرگ زراعی دشت ناز در مازندران  خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق کارگزار توزیع ویژه تحت پوشش برای مجتمع بزرگ زراعی دشت ناز اختصاص یافت و توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید