فرایند خرید، استحصال و فروش بذور

به گزارش روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

در راستای اجرای برنامه تولید بذور گندم وجو در سال 97 موضوع ابلاغیه شماره  3393/97/55   مورخ 97/2/22 معاون محترم فنی و کنترل کیفی شرکت به استانها میزان کل خرید ناخالص بذر گندم در 12  استان  به 22030 تن  و میزان کل خرید ناخالص بذر جو  در 5 استان   به 3329 تن رسید. به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر ونهال به استناد گزارش واصله از استانها  میزان تدارک  بذر استحصالی ( بوجاری شده) گندم تا تاریخ 97/7/9 به 4848 تن و میزان فروش  864 تن و در بذر جو میزان استحصالی 1552 و فروش بذر 46 تن می باشد .

فرایند بوجاری و فروش بذور در استانهای تولید بذر همچنان در حال انجام می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید