برگزاری جلسه تامین وتدارک نهاده های کشاورزی کشت پاییزه شهرستان ارزوئیه استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:
جلسه تامین وتدارک نهاده های کشاورزی و نظارت بر عملکرد توزیع کود شیمیایی، برای کشت پاییزه شهرستان ارزوئیه استان کرمان به میزبانی جهادکشاورزی شهرستان ارزوئیه باحضور مدیران سازمان جهادکشاورزی استان، کارشناسان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان و مدیران مراکز خدمات جهادکشاورزی شهرستان امروز برگزارشد شهرستان ارزوئیه با سطح زیر کشت 22 هزار هکتارگندم، 13 هزار هکتارذرت و محصول پنبه حدود یکهزار و 200 هکتار بیشترین تولید محصولات زراعی را دراستان کرمان به خود اختصاص داده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید