جلسه

جلسه شرایط انبار کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل 

مدیریت محترم شعبه جناب مسافر جهت بررسی شرایط انبار کارگزاران به لحاظ استاندارد بودن محل انبار و همچنین داخل انبار جلسه ای را با حضور حراست ، معاونت فنی ، مسئول واحد کود و همچنین کارشناسان تشکیل دادند . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید