توزیع 770تن کود اوره توسط بخش خصوصی درمیاندورود

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  770تن کود کشاورزی از  نوع اوره  درشهرستان میاندورود در 5 ماهه سال جاری خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره  تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 3کارگزار توزیع کود بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی  درسطح شهرستان میاندورود   توزیع شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید