کارگزار

حضور عجم نوروزی کارگزار توزیع نهاده‌های کشاورزی در مرکز جهادکشاورزی نگین‌شهر شهرستان آزادشهر گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان،  از حضور عجم نوروزی کارگزار توزیع نهاده‌های کشاورزی در مرکز جهادکشاورزی نگین‌شهر شهرستان آزادشهر و گفتگو با نوروزی سرپرست مرکز در زمینه هماهنگی در تأمین نهاده‌های کشاورزی مورد نیاز وعلی‌الخصوص انواع بذرمال‌های فسفاته، ازته و پتاسه و ترغیب کشاورزان برای استفاده از آنها با توجه به نزدیک شدن به فصل کشت کلزا، گندم و جو خبرداد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید