تکریم و معارفه ی مدیر پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی و مدیرحسابرسی و بازرسی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

باتوجه به گسترگی فعالیت های شرکت و تکالیفی که درخصوص پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی واگذار شده است ضروری گردید که مدیریتی با عنوان پایش و نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی با وظایفی مشخص در این زمینه ایجاد شده و به فعالیت بپردازد. مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن ابراز مطلب فوق به شرح وظایف و ماموریت های مدیرپایش و نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی پرداخته و برای آقای مهندس غلامرضا طریقت خوب در این سمت آرزوی توفیق کردند.

در ادامه ی این جلسه اقای مهندس حمیدرسولی ضمن تاکید و تشریح انتظارات خود از مدیریت حسابرسی و بازرسی به آقای مهندس محسن علی اکبر نظری به عنوان مدیرحسابرسی و بازرسی تبریک گفته و وظایف این مدیریت را به ایشان ابلاغ کردند. در ادامه این جلسه، مهندس حمیدرسولی عضوهیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ضمن تشریح وضعیت حال حاضر شرکت در حوزه های حسابرسی و بازرسی و پایش و نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی از اعضای هیئت مدیره، معاونین، مجموعه مدیران ستادی و استانی و کلیه همکاران شرکت خواستند تا با مدیران تازه انتصاب یافته در راستای اهداف ابلاغی و برنامه های شرکت نهایت همکاری و کمک را داشته باشند. درپایان این جلسه احکام انتصاب آقای مهندس غلامرضا طریقت خوب به سمت مدیرپایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی و آقای مهندس محسن علی اکبر نظری به سمت مدیر حسابرسی و بازرسی به ایشان اعطا گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید