شرکت در معارفه مدیرجهادکشاورزی شهرستان برخوار استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر استان اقای فریدون صفایی اعلام نمود مراسم معارفه مدیر جهادکشاورزی شهرستان برخوار آقای مهندس کریمی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی برگزار گردید ، مراسم معارفه مدیر جهادکشاورزی شهرستان برخوار آقای مهندس کریمی توسط معاون توسعه مدیریت و منابع ، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ،مدیر حوزه ریاست سازمان و رئیس اداره روابط عمومی با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان و پرسنل خدوم مدیریت انجام گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید