تفاهم‌نامه چهار جانبه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان کودهای فسفاته و تأمین‌کننده خاک فسفات برای تولید 500 هزار تن کود سوپر فسفات ساده

مهندس حمید رسولی مجری طرح خودکفائی کودهای کشاورزی و مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پایان در هفدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی اعلام کرد

که در راستای سیاست‌ افزایش ضریب خوداتکایی کشور در تولید کودهای فسفاته، در هفدهمین جلسه کارگروه خودکفایی کودهای کشاورزی که به دعوت مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی و با حضور بانک صنعت و معدن، تولیدکنندگان داخلی کودهای فسفاته، تأمین‌کننده خاک فسفات و به میزبانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به عنوان مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برگزار شد، توافق گردید که با تأمین مالی پروژه بزرگ تولید کود فسفاته در ایران توسط بانک صنعت و معدن، خاک فسفات مورد نیاز به مقدار 500 هزار تن توسط تأمین‌کننده خاک تحویل تولیدکنندگان کودهای فسفاته گردیده و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی نیز خرید و توزیع تضمینی این محصول را تعهد نمود.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی تفاهم‌نامه مذکور را گامی بلند و اساسی در مسیر خودکفایی کشور در تولید کودهای فسفاته برشمرد و از مدل توافق شده به عنوان مدلی که منافع همه طرف‌های تفاهم‌نامه را تأمین و تضمین می‌نماید یاد کرد. مهندس حمید رسولی در پایان جلسه کارگروه مذکور اشاره نمود که اجرای این تفاهم‌نامه از هفته آتی آغاز و عملیاتی خواهد شد.

در برنامه تامین، تدارک و توزیع کودهای کشاورزی که برای اجرا در سال 99 از سوی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، تامین، تدارک و توزیع 587 هزار تن کودهای فسفاته مورد تاکید قرار گرفته است.


 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید