توزیع 525تن کوداوره توسط بخش خصوصی در گلوگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع  525تن کود کشاورزی از نوع اوره  درشهرستان گلوگاه در 5 ماهه سال جاری توسط بخش خصوصی   خبر داد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کود اوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از طریق 6کارگزار توزیع بخش خصوصی تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان گلوگاه  توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید