حضور مسؤل و‌ کارشناس روابط عمومی در جلسه ویدئو‌ کنفرانس خبر نویسی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر

آقای رضائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر خبر داد:

مسؤل و‌ کارشناس روابط عمومی به منظور آشنایی بیشتر و خبر نویسی صحیح و مؤثر از طریق ویدئو کنفرانس  در کارگاه آموزشی که در دفتر مرکزی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم شهریور سال جاری برگزار گردید،شرکت کردند.

در این جلسه آقای دکتر اوجی تأکید داشتند،که خبر باید از نظر محتوا و شکل دارای محوریت باشد تامورد جذب بیشتر مخاطب شود.

آقای رضائی افزود؛امید است اطلاع رسانی های فعالیت های صورت گرفته موجب پیشبرد اهداف و موفقیت روز افزون شرکت گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید