کسب رتبه برتر توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان  درسه بخش،حائز رتبه برتر کشور شد

محمدمحسن قاسمی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان ضمن اعلام این خبرگفت:درگردهمایی مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که درتاریخ بیست وششم شهریورماه سال جاری بصورت آنلاین برگزارشد استان کرمان توانست در سه بخش کنترل وپایش کود،راستی آزمایی حسابرسی وبازرسی و کمیسیون معاملات رتبه برتر کشور را کسب نماید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید