گزارش عملکرد مرداد ماه 1399 امور مالی استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

صالح محمدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از عملکرد امور مالی استان به شرح ذیل خبر داد:

1-صدور59فقره سند مالی

2-پیگیری وجه پرداختی بذور

3-بایگانی اسناد مالی

4-تامین مالی و اعتبارات کرایه حمل و هزینه تعمیر انبار

5-بررسی مدارک کارگزاران جهت دریافت کارمزد

6-ارسال گزارش به بیمه استان و دفتر مرکزی

7-پیگیری جهت وصول مطالبات

8- تمدید 112 فقره ضمانت نامه بانکی کارگزاران

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید