پیش آگاهی بیماری های مرکبات در مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از انجام مراحل مربوط به پیش آگاهی در زمینه شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری های مرکبات در این استان خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

مراحل پیش آگاهی با موضوع شناسایی و مبارزه با آفات و بیماری های مرکبات توسط باشگاه کشاورزان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران و از طریق سامانه ارتباطی 1559 انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید