بازدید آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیئت مدیره شرکت از انبار سازمانی استان آذربایجان شرقی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی،

عضو محترم هیئت مدیره، معاون فنی و کنترل کیفی شرکت و مشاور محترم معاون وزیر در امور ساماندهی کود، روز یکشنبه مورخ 99/6/30 در انبار سازمانی کود این استان حضور یافت.

آقای مهندس ملازاده ضمن بررسی مسائل و مشکلات همکاران شاغل در انبار کود،، از وضعیت کودهای موجود در انبار و خط ریلی انبار بازدید و در خصوص مشکلات مربوطه با مهندس باقریان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، بحث و گفتگو کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید