تقدیر از مسئول انبارها

تقدیر عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از مسئول انبارهای استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت آقای تورج منصوری عضو هیئت مدیره و معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از آقای خسرو نادری مهدی مسئول انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان بدلیل نظم و نظافت مثال زدنی موجود در انبارهای استان همدان تقدیر و تشکر کرد.

آقای الیاسی افزود لوح تقدیری از سوی آقای مهندس منصوری توسط آقای مرتضی مرادی مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به آقای خسرو نادری مهدی ابلاغ شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در پایان با اشاره به تلاش شبانه روزی و حتی روزهای تعطیل مسئول انبارهای شرکت و پرسنل انبار در استان همدان گفت این نظم و ترتیب موجود در انبارهای استان همدان بدلیل همین تلاش های مجدانه به وجود آمده که به نوبه خود نیز از ایشان تشکر کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید