نظارت دوره ای از کارگزاران در مازندران افزایش می یابد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از افزایش نظارت و پایش دوره ای از کارگزاران بخش های خصوصی و تعاونی تحت پوشش در سطح استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

نظارت ها و پایش های دوره ای براساس دستورالعمل های اجرایی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت انجام خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید