بازدید سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از انبارها

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

به منظور بررسی روند کیسه گیری، بارگیری و حمل کود شیمیایی، در تاریخ 29 شهریور سالجاری آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان از انبارهای شرکت بازدید کرد.

در این بازدیدها اوزان کود شیمیایی کیسه گیری شده و پارت چینی و صفافی کیسه ها در انبار و همچنین بارگیری و حمل کود شیمیایی برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان مورد بازبینی قرار گرفت.

آقای الیاسی بر آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای تأمین به موقع، سهل و آسان کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزی برای کشت های پائیزه استان تاکید کرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید