دومین جلسه هماهنگی دستگاههای نظارتی استان آذربایجان غربی در ارتباط با توزیع کودهای خارج از شبکه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

آقای مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی از تشکیل دومین جلسه هماهنگی دستگاههای نظارتی استان  در ارتباط  با توزیع کودهای خارج از شبکه در روز دو شنبه سی و یکم شهریور ماه سالجاری خبر داد و افزود : این جلسه درمحل سالن جلسات شرکت با حضور فرمانده پلیس امنیت اقتصادی استان  معاون تعزیرات حکومتی ، معاون اداره صمت  نماینده تولیدات گیاهی استان و سایر دستگاههای ذیربط  انجام و تبادل نظر گردید . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید