توزیع 800 کود به صورت فروش مستقیم در شش ماهه سال99

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان اقای فریدون صفایی بیان نمود با تلاش همکاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان توانسته ایم درشش ماهه سال 99بیش از 800 تن را به صورت فروش مستقیم توزیع و در اختیار بهره برداران بخش کشاورزی قرار دهیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید