رصد کود آق قلا

توزیع برابر و عادلانه کود برابر دستورالعمل های وزارتخانه و سازمان در شهرستان آق قلا گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی  مدیر شرکت  خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ، به نقل  آرش علیزاده معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان آق قلادرباره فعالیت کارگزاری های کود فعال این شهرستان گفت: توزیع برابر و عادلانه کود برابر دستورالعمل های وزارتخانه و سازمان، استراتژی اصلی ما محسوب می شود و تخطی ناپذیرست.معاون فنی جهادکشاورزی شهرستان آق قلا افزود: اعزام اکیپ های بازرسی و پایش مدیریت جهادکشاورزی شهرستان به طور روزانه صورت می گیرد و بررسی لیست کشاورزان دریافت کننده کود و تطبیق آن با معرفی نامه های صادرشده از دیگر شاخص های ارزیابی این مدیریت است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید