تامین وتوزیع کوددرشهرستان اسلام اباد غرب استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

گودرزحیاتی مدیر شرکت خدمات حمایت کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار567تن انواع کودجهت بهره برداران شهرستان اسلام ابادغرب تامین وتوزیع نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید