تلاش ما تثبیت کاهش قیمت ها

تلاش ما تثبیت و کاهش قیمت هاست اما به دلیل فشارهای بین المللی و تحریم های ظالمانه افزایش قیمت در برخی از کالاها اجتناب ناپذیر است

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، به نقل دکتر حق شناس استاندار گلستان در نوزدهمین جلسه کارگروه تنظیم  بازار گفت:تلاش ما تثبیت و کاهش قیمت هاست اما به دلیل فشارهای بین المللی و تحریم های ظالمانه افزایش قیمت در برخی از کالاها اجتناب ناپذیر است.بخش عمده‌ای از مصرف کود استان در زمینه کود اوره است که تلاش داریم تامین آن با مشکل مواجه نشود و در عین حال مقدمات تامین کود فسفات نیز انجام شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید