شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

حمل و ارسال کود اوره به شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

 

آقای بهروز الیاسی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت در تاریخ یکم مهرماه سالجاری مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاری آقای سلطانی حقیق و آقای خلیل زارعی از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ ارسال شد تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید