رونمایی سامانه یارگر

رونمایی سامانه توزیع و فروش نهاده های کشاورزی( یارگر) در جلسه ستاد فنی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرکان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  با اعلام این خبر گفت: در ششمین جلسه ستاد فنی جهادکشاورزی شهرستان گرگان با حضور حمیدی فرماندار، مهقانی مدیر زراعت، هزارجریبی مدیر خدمات حمایتی کشاورزی، ملاعلی مدیر، قاضی مقدم معاون فنی، صلبی معاون اداری، دلاک مسئول حراست، روسای مراکز و ادارات و کارشناسان موضوعی تولیدات گیاهی، دبیر اجرایی صنف برگزار شد.  سامانه فروش و توزیع نهاده ها ی کشاورزی( یارگر) با حضور فرماندار رونمایی شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید