جلسه حمل و نقل کود شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

جلسه با حضور مدیرت آقای دکتر ناظمی ،معاونت آقای ابراهیمی زاده و حراست آقای امیری بابت هماهنگی با پیمانکاران حمل و اخذ تدابیر لازم جهت روانسازی حمل کود هم اکنون در حال برگزاری می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید